Scope Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Access Bronze Award
Home About Us Saving & Loan Committees Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
वचत
ज्येष्ठ नागरिक मुद्दती वचत
संस्थाका ज्येष्ठ सदस्यहरु एवं सदस्यहरुको आमा, बुबाको भबिष्य सुरक्षित गर्ने उद्दष्यले यस वचत खाताको शुभारम्भ गरिएको हो । यस खातामा एक पटक एक मुष्ठ रकम जम्मा गरेपछि मासिक रुपमा संस्थाबाट निश्चित रकम प्रदान गरिनेछ । रकम कम्तिमा रु १ लाख देखि माथि जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

व्याज दर - १०%
 
बचत
 
News & Activities News & Activities
ACCESS Brand (Bronze) प्राप्त
Posted by : Administrator on 2016-09-18
उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त / उत्कृष्ट सहकारी संस्था घोषणा
Posted by : Administrator on 2016-09-18
त्रिवर्षिय कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना
Posted by : Administrator on 2016-05-02
More »
 
Photo Gallery Photo Gallery
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
More »
 
 
 
 
Home About Us Introduction Goal Objectives Saving & Loan Saving Schemes Loan Schemes Committees Advisors Board of Directors Account Supervision Committee Loan Sub Committee Education Sub Committee Women Sub Committee Management Team Past Presidents Youth & Handicraft Sub Committee Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Copyright 2021 © SCOPE Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Website Design & Development By Ways Interactives