Scope Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Access Bronze Award
Home About Us Saving & Loan Committees Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Member Information Directory
Browse By   
Member No.
Member Name Address
583 Deepak Shakya 22 - Kumbheshwor
584 Sarita Shakya 6 - Jyatha
585 Prassanna Shakya 18 - Daubahal
586 Shreejana Shakya 6 - Gujibahal
588 Bhaju Ratna Shakya 22 - Ikhachhen
589 Chandra Muni Shakya 16 - Nakabahil
590 Om Buddha Shakya 22 - Chhenko, Kutibahal
591 Hasina Shakya 18 - Daubahal
592 Lok Bahadur Shakya 16 - Nyakhachowk
593 Kharga Raj Bajracharya 22 - Chakupat
594 Bishwa Ratna Bajracharya 16 - Nyadhal
595 Sanju Shakya 16 - Khachhen
596 Rajiv Bajracharya 16 - Ilanani
597 Meena Laxmi Shakya 16 - Nyakhachowk
598 Rajesh Maharjan 8 - Yangubahal
599 Roshani Shakya 16 - Nyakhachowk
600 Ramita Shakya 6 - Okubahal
601 Sajani Shakya 22 - Chakupat
602 Kamala Maharjan 22 - Talacchen
603 Sabina Shakya 12 - Hakha
604 Durga Devi Shakya 12 - Prayagpokhari
605 Dharma Ratna Shakya 16 - Nakabahil
606 Jaya Bahadur Dhakhwa 3 - Harihar Bhavan
607 Shreejana Shakya 16 -Nyakhachowk
607 Shubha Laxmi Bajracharya 18 - Bubahal
608 Sapana Bajracharya 16 - Baliphal
609 Jarina Bajracharya 16 - Baliphal
610 Sulindra Shakya 16 -Nyakhachowk
611 Mina Shakya 16 - Athabahal, Nakabahil
612 Shukra Raj Shakya 8 - Saugal
613 Sunil Ratna Bajracharya 18 - Bubahal
614 Keshab Bajracharya 16 - Nyakhachowk
615 Pancha Maya Shakya 8 - Subahal
616 Chhori Maiya Shrestha 22 - Yatabahal
617 Nilan Bajracharya 18 - Bubahal
618 Shanta Shakya Prayagpath
619 Karuna Shrestha 16 - Khachhen, Tapahiti
620 Sanjaya Dhakhwa 22 - Chakupat
621 Sonika Shakya 16 - Nagbahal
622 Yashomati Shakya 5 - Jawakhel
623 Pradip Shrestha 22 - Nayalakhu
624 Astha Man Shakya 16 - Nakabahil
625 Sanyukta Dhakhwa 3 - Harihar Bhavan
626 Yukta Bahadur Dhakhwa 3 - Harihar Bhavan
627 Pramila Bajracharya 22 - Aluko
628 Sharada Shakya 16 - Patako
629 Raj Muni Bajracharya 18 - Bubahal, Lalitpur
630 Sanjay Shakya 21 - Natole
631 Prabindra Bajracharya 18 - Wanabahal, Gabahal
632 Bipin Shakya 12 - Hakha
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
 
 
Member Directory Search Member Directory
Search By
Keyword
 
Member directory »
 
News & Activities News & Activities
ACCESS Brand (Bronze) प्राप्त
Posted by : Administrator on 2016-09-18
उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त / उत्कृष्ट सहकारी संस्था घोषणा
Posted by : Administrator on 2016-09-18
त्रिवर्षिय कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना
Posted by : Administrator on 2016-05-02
More »
 
Photo Gallery Photo Gallery
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
More »
 
 
 
 
Home About Us Introduction Goal Objectives Saving & Loan Saving Schemes Loan Schemes Committees Advisors Board of Directors Account Supervision Committee Loan Sub Committee Education Sub Committee Women Sub Committee Management Team Past Presidents Youth & Handicraft Sub Committee Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Copyright 2021 © SCOPE Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Website Design & Development By Ways Interactives