Scope Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Access Bronze Award
Home About Us Saving & Loan Committees Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Member Information Directory
Browse By   
Member No.
Member Name Address
1250 Mina Shakya 16 - Kutibahal
1251 Nilesh Shakya 22 - Chakupat
1252 Soni Maharjan 8 - Sako, Sundhara
1254 Puspanjali Shakya 17 - Sinchahiti
1255 Sapana Shakya 12 - Prayag Pokhari
1256 Asha Ratna Shakya 16 - Nakabahil
1257 Tara Devi Bajracharya 18 - Bubahal
1258 Kiran Shakya 3 - Pulchowk
1259 Saroj Shakya 16 - Jhatapol
1260 Dil Keshari Shakya 8 - Sundhara
1261 Prakash Shakya 13 - Pulchowk
1263 Binay Bajracharya 18 - Bubahal
1264 Bivek Raj Bajracharya 18 - Bubahal
1265 Saloni Bajracharya (Shakya) 3 - Bakhundole
1266 Alina Shakya 16 - Nagbahal
1267 Surya Laxmi Shakya 16 - Kutibahal, Nagbahal
1268 Pramila Shakya 16 - Khachhen
1269 Kiran Shakya 16 - Ilanani
1270 Krishna Raj Bajracharya 21 - Shreebahal
1271 Babu Kaji Shakya 16 - Ilanani
1272 Suchita Shakya 16 - Nyakhachowk
1273 Bhupendra Bajracharya 16 - Nyakhachowk
1274 Pramila Shkaya Tabahal
1275 Suriksha Bajracharya 22 - Chakupat
1276 Shrinu Shakya 16 - Nayalakhu
1277 Gita Shakya 17 - Gwarko
1278 Gyanendra Raj Shakya 16 - Duba Galli, Baliphal
1279 Merina Shakya 16 - Dhalayacha
1280 Mandira Shakya 16 - Dhalayacha
1281 Ram Shakya 8 - Guitol
1282 Babu Ratna Shakya 8 Guitol
1283 Saroj Bajracharya 18 - Nakinjhya, Mahapal
1284 Rashila Shakya 22 - Chakupat
1285 Pratap Shakya 18 - Jhatapol
1286 Binaya Awale 21 - Gwarko, Chyasal
1287 Rashmila Shakya 16 - Nakabahil
1288 Nani Chori Shakya 6 - Nhubahal, Okubahal
1289 Alina Shakya 6 - Gujibahal
1290 Binita Shakya 19 - Kumaripati
1291 Trigen Bajracharya 21 - Chayabahal
1292 Shailesh Bajracharya 19 - Tabahal
1293 Pramod Shakya 18 - Kwalkhu
1294 Shailendra Bajracharya 17 - Dhalachen
1295 Aradhana Shakya 9 - Bailachen
1296 Vandana Shrestha 15 - Hattavan
1297 Tina Tamrakar 12 - Chakrabahil
1298 Basanta Laxmi Bajracharya 18 - Wanagat, Bubahal
1299 Bharat Maharjan 22 - Chakupat
1300 Sabita Shakya 16 - Nakabahil
1301 Purna Bahadur Maharjan 6 - Calachen, Gujibahal
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
 
 
Member Directory Search Member Directory
Search By
Keyword
 
Member directory »
 
News & Activities News & Activities
ACCESS Brand (Bronze) प्राप्त
Posted by : Administrator on 2016-09-18
उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त / उत्कृष्ट सहकारी संस्था घोषणा
Posted by : Administrator on 2016-09-18
त्रिवर्षिय कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना
Posted by : Administrator on 2016-05-02
More »
 
Photo Gallery Photo Gallery
Badhai & Shubhakamana Program   28th AGM
Badhai & Shubhakamana Program   28th AGM
More »
 
 
 
 
Home About Us Introduction Goal Objectives Saving & Loan Saving Schemes Loan Schemes Committees Advisors Board of Directors Account Supervision Committee Loan Sub Committee Education Sub Committee Women Sub Committee Management Team Past Presidents Youth & Handicraft Sub Committee Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Copyright 2022 © SCOPE Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Website Design & Development By Ways Interactives