Scope Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Access Bronze Award
Home About Us Saving & Loan Committees Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Member Information Directory
Browse By   
Member No.
Member Name Address
1454 Sanju Bajracharya 18 - Gabahal
1455 Ramila Shakya 22 - Ikhachen
1455 Suroj Bajracharya 19 - Tabaja;
1456 Rabindra Shakya 7 - Sundhara
1457 Ramila Shakya 16 - Ilanani
1458 Samyak Bajracharya 18 - Daubahal
1459 Sanu Kaji Maharjan 11 - Chochhen
1460 Naresh Raj Shaka 9 - Chikanbahil
1461 Bhuvan Raj Bajracharya 18 - Bubahal (Balkumari)
1462 Sharmila Shakya 22 - Chakupat
1463 Laxmi Shakya 0 (Dhakhwa) 22 - Shankamul
1464 Gyan Bahadur Shakya 22 - Aluko
1465 Suroj Bajracharya 19 - Tabahal
1466 Binod Bajracharya 21 - Chayabahal
1467 Shirpna Shakya 18 - Patko
1468 Raju Sakua 2025-6-26
1469 Subarshan Lal Shrestha 16 - Baliphal
1470 Suman Shakya 22 - Chakupat
1471 Tan Muni Shakya 18 - Nhyakabahil, Mahapal
1472 Suman Shakya 22 - Chakupat
1473 Ashwin Bajracharya 16 - Nyakhachowk
1474 Umesh Shakya 18 - Daubahal
1475 Shristi Shakya 16 - Nakabahil
1476 Kshitij Shakya 16 - Nagbahal
1477 Muna Bajracharya 16 - Kutibahal, Nagbahal
1478 Yash Man Shakya 12 - Hakha
1479 Rameshwor Bhakta Mulmi 20 - Purnachandi
1480 Sachita Bajracharya 22 - Ikhachen
1481 Swornima Shakya 16 - Nakabahil
1482 Pabitra Bajracharya 18 - Taja, Dhapagal
1483 Samyam Bajracharya 17 - Satdobato
1484 Bhaju Ratna Shakya 16 - Ilanani
1485 Sanu Nani Shakya 16 - Nagbahal
1486 Rahul Bajracharya 16 - Nyakhachowk
1487 Pawan Shakya 22 - Ikhachen
1488 Rejiya Shakya 21 - Chayabahal
1489 Saugat Shakya 18 - Daubahal
1490 Rashmi Maharjan 5 - Thasikhel, Lagankhel
1491 Niraj Shrestha 11 - Mangalbazar
1492 Raj Bhai Bajracharya 22 - Ikhachen
1493 Sharmila Maharjan 22 - Talachen, Nagbahal
1494 Mina Maharjan 8 - Kuti Saugal
1495 Suroj Shakya 17 - Lukhusi, Machaga
1496 Sunil Bajracharya 6 - Okubahal
1497 Sofiya Shakya 6 - Prayag Pokhari
1498 Soniya Shakya 16 - Nagbahal
1499 Samar (Sama) Bajracharya 16 - Nyadhal
1500 Dharma Raj Shakya 9 - Saithuganesh
1501 Sarita Bajracharya 7 - Bhinchebahal
1502 Usha Shakya 16 - Nayalakhu
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
 
 
Member Directory Search Member Directory
Search By
Keyword
 
Member directory »
 
News & Activities News & Activities
ACCESS Brand (Bronze) प्राप्त
Posted by : Administrator on 2016-09-18
उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त / उत्कृष्ट सहकारी संस्था घोषणा
Posted by : Administrator on 2016-09-18
त्रिवर्षिय कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना
Posted by : Administrator on 2016-05-02
More »
 
Photo Gallery Photo Gallery
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
Badhai Tatha Shubhakamana Program   Chiya Paan Program
More »
 
 
 
 
Home About Us Introduction Goal Objectives Saving & Loan Saving Schemes Loan Schemes Committees Advisors Board of Directors Account Supervision Committee Loan Sub Committee Education Sub Committee Women Sub Committee Management Team Past Presidents Youth & Handicraft Sub Committee Members News & Activities Photo Gallery Links Contact Us
Copyright 2021 © SCOPE Saving & Credit Co-operative Society Ltd.   Website Design & Development By Ways Interactives